5-403.jpgدر موسم برداشت زردآلو در قدیم، مردم بسطام با اجرای مراسم  " یُوَری " به کمک هم می شتافتند.

 

 

کسانی که دارای درخت زردآلو نبودند و همسایگانی که هنوز موقع برداشت درختان زردآلوی آنها فرا نرسیده بود،به یاری صاحب باغ می رفتند و بدون دریافت دستمزد در چیدن باغ زردآلو به صاحب باغ کمک می کردند.صاحب باغ نیز در پایان کار روزانه به نشانه تشکر،مقداری زردآلو و یا فرآورده های آن را به یاری دهندگان هدیه می دادند.این مراسم در فضایی دوستانه و شاد از صبحگاه تا شامگاه برگزار می شد. در صورتی که برداشت محصول زردآلو در یک روز تمام نمی شد،در روزهای بعد هم این کمک صورت می گرفت.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 خرداد 1392    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: بسطام، شهرستان بسطام، اخبار شهرستان بسطام، میوه های بسطام،     |
نظرات()