افراد زیادی خواب زردآلو می بینند و انتظار دارند که بدانند دلالت آن چیست.
 
در مطلب زیر شما می توانید معنای رایج  خواب زردآلو را ببینید.
 
-     اگر رشد زردآلوها را در خواب می بینید،چشم انداز خوشی گول زننده اکنون شما در آینده به تلخی و غم و سوگ تبدیل خواهد شد.
 
-     اگر خواب می بینید که دارید زردآلو می خورید ،پیش هشداری از روبرو شدن با موقعیت مصیبت آمیز، بد شانسی و گرفتاری است.
 
-     اگر خواب می بینید که دیگران زردآلو می خورند،علامت این است که با وقایع ناخوشایندی احاطه خواهید شد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 تیر 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: میوه های بسطام،     |
نظرات()